đồng trinh

Phát hiện hình Chúa hài đồng ẩn giấu trong bức họa của Leonardo da Vinci

Bức tranh Đức Mẹ đồng trinh trong hang đá của Leonardo da Vinci ẩn giấu một bức hình khác bên dưới những gì chúng ta nhìn thấy, đó là hình…