Ford Escape 2020

Focus đã có bản hiệu suất cao ST, liệu Ford Escape mới sẽ có cấu hình này?

Suy đi tính lại thì gần như Ford chẳng mất gì khi ra mắt phiên bản ST cho Escape đời mới.