giá Explorer

Hết thời ‘bia kèm lạc’ gần 300 triệu đồng, Ford Explorer về đúng giá niêm yết tại Việt Nam

Giới tư vấn bán hàng rao bán mẫu SUV Ford Explorer với giá gốc, đủ màu và có thể giao ngay cho khách hàng.