Góc hài hước

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 286: Đưa em sang sông

Chuyện xưa kể rằng có một chàng trai hiệp nghĩa, luôn luôn giúp đỡ phụ nữ và luôn đưa đưa những cô gái sợ nước qua sông.

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 285: Phá két sắt

Người giàu có luôn biết cách giữ tiền của họ như thế nào cho khó bị ăn trộm nhất!

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 284: Cô gái ngáo đá

Con gái là thế, có lúc họ rất thông minh song cũng có lúc họ vô cùng ngáo ngơ…