Hy lạp

Ireland: Bão lớn đẩy ‘tàu ma’ vào bờ biển

Lần cuối cùng con tàu này được phát hiện là ở Tây Phi, kể từ đó nó được cho là đã tiến về phía bắc, đi qua Tây Ban Nha…