Lợi nhuận sau thuế

Vừa chuyển sang HNX, Vinafor bốc hơi cả nghìn tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế Vinafor chỉ đạt 546 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước, hoàn thành 77% kế hoạch. Trong khi đó, giá cổ phiếu sau khi chuyển…