Mazda CX-8

Mazda CX-8 chuẩn bị được bán ra tại Việt Nam ?

Rất có thể, Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên sau Nhật Bản mà dòng crossover 7 chỗ hoàn toàn mới Mazda CX-8 được bán ra.