người Việt

Nét đẹp cổ truyền: Bữa ăn ngày thường của người Việt

Bữa ăn của người Việt Nam bình thường, trừ cỗ bàn không kể, ai mà chẳng biết. Tùy gia cảnh, điều kiện, nó thay đổi chút ít. Phổ biến là…