Nhân quả báo ứng

Chuyện cổ Phật gia: Thiện – ác chỉ một niệm, định phúc họa sinh tử

Khi tai nạn, thảm họa bất ngờ ập đến, có thể chỉ trong một niệm Thiện – ác mà quyết định sinh mệnh tồn tại hay diệt vong. Trong cuộc…