nước Pháp

Pháp phát hiện trường hợp thứ 12 nhiễm Covid-19

Bộ trưởng Y tế Pháp tối 15/02 thông báo nước Pháp có trường hợp thứ 12 nhiễm Covid-19, sau khi trước đó đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử…