phân tử oxy

Lần đầu tiên phát hiện ra phân tử oxy ở ngoài Dải Ngân hà

Nghiên cứu mới đây của các nhà thiên văn học đánh dấu một cột mốc quan trọng giúp giải mã sự hình thành phân tử oxy trong các thiên hà.