phản ứng miễn dịch

Cơ chế gây chết người do Covid-19

Nhiều người đặt câu hỏi: Cơ chế gây chết người do Covid-19 là như thế nào, tại sao nó lại có thể giết người nhiều như vậy?