Phương pháp

Sợi được nuôi cấy từ tế bào da người có thể được dùng để ghép mô

Các nhà khoa học đã tạo ra sợi linh hoạt từ các tế bào da người có thể được dệt kim, móc hay dệt thành các cấu trúc khác nhau…