số điện thoại

Sở Du lịch Đà Nẵng công bố đường dây nóng dịch bệnh viêm phổi

Liên quan đến công tác phòng dịch bệnh viêm phổi cấp, tối 28/1, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã thông báo đường dây nóng phòng về tình hình…