son dưỡng Nhật Bản

V (BTS) dùng son dưỡng tại lễ trao giải, fan mua nhiều đến cháy hàng

Thỏi son dưỡng của Nhật Bản nhanh chóng cháy hàng trên nhiều web vì có gắn mác thành viên BTS.