streetfire

Xem thêm ảnh Honda CB150R StreetFire 2019

Bản nâng cấp của Honda CB150R StreetFire kỳ này rất long lanh và sáng bóng.