ta thấy gì đêm nay

“Hiện tượng mạng” Hoàng Trang và những “ca lạ” của nhạc Trịnh

Với nhạc Trịnh, có nhiều giọng ca thành danh như Khánh Ly, Hồng Nhung… Cũng có cả những ca lạ như hiện tượng mạng Hoàng Trang.