thị 200 tuổi

“Cụ” thị khủng 200 tuổi vẫn “đẻ sòn sòn” trái chín vàng, thơm nức

Cây thị khổng lồ với tuổi đời gần 200 năm ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn cho quả chín vàng, thơm nức mỗi độ tháng 8…