thiên nhiên

Các nhà khảo cổ nghĩ rằng có thể đã tìm thấy lăng mộ nữ hoàng Nefertiti

Các nhà khảo cổ nghĩ rằng có thể đã tìm thấy năng mộ của Nefertiti, nữ hoàng xinh đẹp, quyền lực và là người vợ hoàng gia vĩ đại được…