Thượng đế

Vì sao Thượng Đế cho phép bi kịch và thảm họa xảy ra với loài người?

Nhiều người hỏi các tín đồ Cơ Đốc: “Cớ sao Thiên Chúa của các ông lại để cho bi kịch và thảm họa xảy ra với loài người?”. Câu trả…