tỉnh Bình Thuận

“Chặt vòi” Công ty địa ốc Alibaba, được không?

Ông chủ Alibaba là người siêu đánh tráo khái niệm, dùng chiêu trò núp bóng chủ đất để vẽ ra các dự án ma kinh doanh trục lợi