VINFAST

VinFast sẽ lập kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới?

Một kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới sẽ được lập nên khi VinFast hoàn thành nhà máy với khoảng thời gian kỷ lục 21 tháng.