Những hình ảnh ấn tượng của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Thí sinh Trưởng thôn ở Hà Nội gần 50 tuổi vẫn quyết tâm đi thi để trở thành tấm gương học tập cho con cái; bị gãy chân trước kỳ thi, song thí sinh người dân tộc Lào ở Hà Tĩnh vẫn chinh phục kỳ thi…


Thursday January 01, 1970