Trùm ma túy Huy Nấm Độc cùng bạn tù cưa song sắt trốn khỏi nhà giam

Bị bắt vì cầm đầu đường dây ma túy, Huy Nấm độc và nghi phạm cùng phòng giam cưa song sắt đào tẩu.


Thursday January 01, 1970