Kinh ngạc về tốc độ của chuẩn kết nối Wi-Fi 6 mới

Chuẩn kết nối không giây 802.11ax mới hay còn được gọi là Wi-Fi 6 khiến giới công nghệ kinh ngạc khi thể hiện tốc độ kết nối khủng khiếp.


Thursday January 01, 1970