Mặt nạ Halloween hình Tổng thống Duterte được bán trên Amazon

Văn phòng tổng thống Philippines cho rằng việc mặt nạ Tổng thống Duterte được bán trên Amazon cho thấy ông khiến tội phạm run sợ.


Thursday January 01, 1970