Intel dự kiến tiếp tục giảm giá các sản phẩm CPU của mình để đấu với dòng sản phẩm Zen 3 của AMD

Cái mà Intel cần nhất lúc này là sự đột phá, nhưng vì họ vẫn chưa thể tạo ra những sản phẩm đột phá ngay bây giờ, nên họ chỉ còn cách tiếp tục giảm giá mà thôi.


Thursday January 01, 1970