Trường đại học lên phương án xét tuyển ‘bỏ qua’ kết quả học kỳ II lớp 12

Một số trường đại học vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2020, trong đó với phương thức xét tuyển bằng học bạ, các trường này sẽ không xét điểm học kỳ II năm lớp 12.


Thursday January 01, 1970