‘Michael Jackson khóc nhiều, luôn thấy lạnh trước khi mất’

Những cuốn hồi ký của người thân tiết lộ Michael Jackson khóc rất nhiều, linh cảm được cái chết và lo sợ tài sản bị kẻ xấu chiếm đoạt.


Thursday January 01, 1970