Ford F-150 2021 có thiết kế mới, thêm tính năng thông minh

Động cơ hybrid, máy phát tích hợp, thậm chí thêm cả ghế ngủ là những cải tiến trên Ford F-150 2021. […]Đọc thêm tại: Ford F-150 2021 có thiết kế mới, thêm tính năng thông minh


Thursday January 01, 1970