3 điều người phụ nữ mạnh mẽ sẽ không bao giờ làm để tự chuốc lấy “nhục” vào người

Một người phụ nữ mạnh mẽ luôn trân trọng chính bản thân mình và không bao giờ làm 3 việc cực kỳ vô nghĩa sau. […]Đọc thêm tại: 3 điều người phụ nữ mạnh mẽ sẽ không bao giờ làm để tự chuốc lấy “nhục” vào người


Thursday January 01, 1970