Bé sơ sinh khó mắc Covid-19 từ mẹ

Một nghiên cứu nhỏ cho thấy, người mẹ mắc Covid-19 không có khả năng truyền bệnh cho em bé trong khi sinh nếu có biện pháp phòng ngừa đúng. […]Đọc thêm tại: Bé sơ sinh khó mắc Covid-19 từ mẹ


Thursday January 01, 1970