Bộ Y tế cảnh báo rất nhiều người lớn mắc bạch hầu

Bộ Y tế cho biết, dịch bạch hầu năm nay có nhiều điểm khác biệt, trong 68 ca mắc chỉ có 11 ca dưới 7 tuổi. […]Đọc thêm tại: Bộ Y tế cảnh báo rất nhiều người lớn mắc bạch hầu


Thursday January 01, 1970