Có 3 loại người tuyệt đối phụ nữ không cần giữ

Phụ nữ trên đời này có cái sai lầm lớn nhất chính là biết rõ người ta hết yêu mình rồi mà vẫn cứ tìm mọi lý do để níu kéo. […]Đọc thêm tại: Có 3 loại người tuyệt đối phụ nữ không cần giữ


Thursday January 01, 1970