Hải Phòng cách ly tại nhà các trường hợp trở về từ Đà Nẵng

UBND TP Hải Phòng yêu cầu cách ly tại nhà những người trở về Hải Phòng từ thành phố Đà Nẵng, thời gian từ 18/7/2020 trở lại đây. […]Đọc thêm tại: Hải Phòng cách ly tại nhà các trường hợp trở về từ Đà Nẵng


Thursday January 01, 1970