Hôn nhân có ”kẻ khóc người cười”, nhưng phụ nữ sống thế này chắc chắn muôn đời khổ

Đây là kiểu phụ nữ khổ cả đời, không trật đi được. Nếu trong cuộc sống này bạn chỉ biết để ý, quan tâm đến lời của người khác thì bạn sẽ mãi muộn phiền. […]Đọc thêm tại: Hôn nhân có ”kẻ khóc người cười”, nhưng phụ nữ sống thế này chắc chắn muôn đời khổ


Thursday January 01, 1970