Sai phạm đất lớn nhất Cần Thơ

Quận Bình Thuỷ bị phát hiện sai phạm đất lớn nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ, 5 cán bộ đã bị khởi tố; hàng loạt quận khác cũng lộ nhiều khu dân cư, đất trái pháp luật. […]Đọc thêm tại: Sai phạm đất lớn nhất Cần Thơ


Thursday January 01, 1970