Tống tiền doanh nghiệp 210 triệu đồng, Phó ban Báo Sức khỏe và Đời sống bị bắt

Khi đang nhận 210 triệu đồng từ anh T, một Phó trưởng ban Xã hội-Bạn đọc, Báo Sức Khỏe và Đời sống bị bắt vì hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân. […]Đọc thêm tại: Tống tiền doanh nghiệp 210 triệu đồng, Phó ban Báo Sức khỏe và Đời sống bị bắt


Thursday January 01, 1970