Chết lặng với cảnh tượng ẩu đả trong phòng bệnh nhân, đau đớn hơn khi tôi biết mình cũng là “nạn nhân” trong đó

Hí hửng mang cặp lồng cháo vào viện, thế nhưng cảnh tượng diễn ra trong phòng bệnh nhân khiến tôi thấy mình đúng như là con ngốc. […]Đọc thêm tại: Chết lặng với cảnh tượng ẩu đả trong phòng bệnh nhân, đau đớn hơn khi tôi biết mình cũng là “nạn nhân” trong đó


Thursday January 01, 1970