Cõng và buông

[Tích xưa kể lại]…


Thursday January 01, 1970

Có hai người tu ĐạoVân du chốn bụi hồngBỗng gặp một mỹ nữ Khóc ơi hời bên sông


Thursday January 01, 1970

Hai huynh đệ thăm hỏi,Mỹ nữ trải nỗi lòng:– Mẹ cô giờ hấp hối Cả gia đình chờ mong…


Thursday January 01, 1970

Chuyến đò chiều đã lỡ Biết có kịp về không?Buồn đau và sốt ruột Như lửa đốt trong lòng 

***

Vị sư huynh ngỏ ýCõng người lạ vượt sông,Sư đệ liền ngăn cản:– Chớ dây dưa “má hồng”!…

Sư huynh vẫn quả quyết:– Giúp người, giúp tới cùng(…)Lúc trời vừa chập choạng Ba người cập bờ Đông

Mỹ nữ mừng cảm tạ,Sư huynh cười hiền không!Hai huynh đệ tiếp tục Về theo tiếng Hạc hồng…

***

Sư đệ day dứt bảo: – Huynh thấy sắc động lòng Sư phụ mà biết chuyện  Tu cũng bằng như không!…

Sư huynh cười đáp lại:– Việc cõng người vừa xongTa đã buông hết thảyCớ chi phải phập phồng?

Người đáng lo là đệ:– Từ lúc gặp bên sôngVẫn “cõng hoài cô ấy”Tâm nặng nề, chẳng thông…

***

Sư đệ choàng tỉnh mộngTrên đầu: Trời mênh mông…
The post Cõng và buông appeared first on DKN.News.