Lấy chồng đa tình khổ một, lấy phải những kiểu đàn ông này phụ nữ còn ”bạc phúc” đến mười

Người đàn ông sống có bản lĩnh họ có tính trách nhiệm cao, dám làm dám chịu. Còn kẻ bất tài vô dụng thì chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho vợ con. […]Đọc thêm tại: Lấy chồng đa tình khổ một, lấy phải những kiểu đàn ông này phụ nữ còn ”bạc phúc” đến mười


Thursday January 01, 1970