Tuổi trẻ phải học được 1 chữ mới mong làm nên đại sự trong tương lai

Tuổi trẻ cần học được chữ nhẫn, bớt cáu kỉnh và luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống. Đó mới là biểu hiện của bậc đại trí. […]Đọc thêm tại: Tuổi trẻ phải học được 1 chữ mới mong làm nên đại sự trong tương lai


Thursday January 01, 1970