Cặp bệnh nhân quyết cưới liền tay sau 1 tháng cùng điều trị Covid-19

Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng đặc biệt, thậm chí còn có thể giúp con người có thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất trong cuộc sống, nhất là khi phải chiến đấu với bệnh tật. […]Đọc thêm tại: Cặp bệnh nhân quyết cưới liền tay sau 1 tháng cùng điều trị Covid-19


Thursday January 01, 1970