Doanh số xe Hyundai tháng 8/2020 sụt giảm gần 30%

Theo báo cáo kết quả bán hàng tháng 8/2020, tổng lượng xe Hyundai bán ra đạt 5.367 xe, thấp hơn tháng trước đó 29,4%. […]Đọc thêm tại: Doanh số xe Hyundai tháng 8/2020 sụt giảm gần 30%


Thursday January 01, 1970