Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt 3 triệu

Hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia có thể bị phạt 1-3 triệu đồng từ ngày 15/11. […]Đọc thêm tại: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt 3 triệu


Thursday January 01, 1970