New York Times: Ông Trump đối mặt hàng loạt khoản nợ lớn

Các mối đe dọa cùng lúc ập đến với tổng thống: kinh doanh thua lỗ chồng chất, cuộc kiểm toán chưa hoàn tất của Cơ quan Thuế vụ Mỹ và các khoản nợ được bảo lãnh cá nhân sắp đến hạn. […]Đọc thêm tại: New York Times: Ông Trump đối mặt hàng loạt khoản nợ lớn


Thursday January 01, 1970