Phát hiện trái tim cố thị trưởng trong đài phun nước Bỉ

Giới chức Verviers tìm thấy chiếc hộp chứa trái tim Pierre David, thị trưởng đầu tiên của thành phố, tại đài phun nước mang tên ông. […]Đọc thêm tại: Phát hiện trái tim cố thị trưởng trong đài phun nước Bỉ


Thursday January 01, 1970