Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hoá: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Với chức năng được giao đào tạo nghề và chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho người dân khu vực miền núi và các vùng phụ cận, những năm qua, Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, quan tâm đổi mới phương pháp đào tạo và đặc biệt chú trọng đến kết quả đào tạo nghề […]Đọc thêm tại: Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hoá: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề


Thursday January 01, 1970