3 phẩm chất vàng của phụ nữ, đàn ông vô tâm đến mấy cũng gục ngã

Người đàn bà đẳng cấp có những phẩm chất vàng này, dù đàn ông vô tâm đến mấy cũng gục ngã trong nháy mắt, không cần phải hao hơi tốn sức. […]Đọc thêm tại: 3 phẩm chất vàng của phụ nữ, đàn ông vô tâm đến mấy cũng gục ngã


Thursday January 01, 1970