3 “trái đắng” đầu tiên Irene phải hứng chịu sau liên hoàn phốt thái độ chấn động, tương lai nào cho Red Velvet?

Netizen cho rằng đây chính là khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của Irene nói riêng, Red Velvet nói chung. […]Đọc thêm tại: 3 “trái đắng” đầu tiên Irene phải hứng chịu sau liên hoàn phốt thái độ chấn động, tương lai nào cho Red Velvet?


Thursday January 01, 1970